CÔNG TY TNHH TM & DVXD HOÀNG NGUYÊN


Chi nhánh TPHCM
 

Địa chỉ

: 824/28Q Sư Vạn Hạnh (nd) P.12 Q.10

Điện thoại : (08) 8863 4042
Điện thoại đặt sân : (08) 3863 4785
Fax : (08) 38633535
Website : www.conhantao.com.vn  --  www.hoangnguyensports.com.vn


Sơ đồ đường đi:
 

map

 


Chi nhánh Hà Nội
 

Địa chỉ : 95 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại : (04) 62761002 -
Mobile : 0907.971.971
Fax : (04) 62761002
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Sơ đồ đường đi:
 

ban-do-HN-s

Cỏ nhân tạo Hoàng Nguyên

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

Chi nhánh TPHCM

Địa chỉ : 824/28Q Sư Vạn Hạnh (nd) P.12 Q.10

Điện thoại công ty : 08.38634042

Liên hệ thuê sân : 08.38634785

Fax : (08) 38633535

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ : 95 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại : (04) 62761002

Mobile : 0907.971.971

Fax : (04) 62761002

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.